AJAKOHTAISTA: 

23.11.2020 oli Etelä-Hämeen Viestikillan Syskokous. Alla ote  Pöytäkirjasta sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021


 
Syyskokous 2020
 
Aika:           Maanantaina 23.11.2020 klo 18.30 alkaen.
 
Paikka:        Riihimäen varuskunnan upseerikerho sekä TEAMS verkkokokous.

Paikalla o n. 10 henkilöä ja 1 Teamsin kautta.  

EHVK:n puheenjohtaja Pekka Wallenstjerna avasi kokouksen. Samalla vietettiin hiljainen hetki 9.11.2020 pois nukkuneen kunniajäsenemme Heikki Torvisen muistolle.

   Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä osallistujien osalta.

  Puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle 2021-2022 valittiin uudelleen Pekka Wallenstjerna.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Ari Haikarainen ja Jukka-Pekka Pelttari valittiin uudelleen. Kai Lagerströmin tilalle valittiin Juhani Hakkarainen. Kai Lagerström jatkaa hallituksen ulkopuolisena taloudenhoitajana. Seuraavat hallituksen jäsenet jatkavat toiselle kaudelle: Pertti Parkko, Matti Pyykkönen ja Matti Taponen

 Päätettiin kokouskutsujen julkaisutavaksi vuodelle 2021 jäsenkirje, sähköposti sekä yhdistyksen verkkosivut                 

 Todettiin että yhdistyksen tilinpäätöskokoukset vuosien 2019 ja 2020 osalta pidetään kevätkokouksessa keväällä 2021

  

Kokouksen yhteydessä järjestettiin kahvitarjoilu. Pekka Wallenstjerna piti esitelmä syksyllä pidetystä seudullisen varautumisen harjoituksesta ja Markus Virrankoski toi terveiset edellisenä lauantaina 21.11. pidetystä Viestikiltojen Liiton syyskokouksesta ja viestipataljoona 33 muistolaatan paljastustilaisuudesta Kaarinasta.

 

 

Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

YLEISTÄ         

Etelä-Hämeen Viestikilta ry aktivoi toiminnallaan kiltalaisia osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön.  Kilta ylläpitää ja edistää jäsentensä maanpuolustustahtoa sekä yhteenkuuluvaisuutta ja aselajihenkeä, levittää maanpuolustustietoutta ja edistää viestialalla palvelevien varusmiesten viihtyvyyttä, sekä etenkin vaalia viestialan historiallisia perinteitä.

Kilta osallistuu myös aktiivisesti yhdessä toisten maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

                      
HALLINTO 2021

Killalle valittu Hallitus järjestää sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset, kokoontuu päättämään juoksevista asioista ja muista sille säännöissä määrätyistä tehtävistä. Hallitus järjestää yhdistyksen toiminnan perustamalla eri toimikuntia tarvittaessa tapahtumien järjestämiseen.

Perinteiset toimikunnat ovat: Ampumatoimikunta, Retkitoimikunta. Uusimpana toimikuntana on perustettu Koulutustoimikunta. Koulutuspäällikkönä on jatkamassa Matti Pyykkönen myös ensi vuonna. Viestirykmentin perinnehuoneen ylläpito on edelleen Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n vastuulla.

 YHTEISTOIMINTA

 

Kiltalaisiamme henkilöitä toimii aktiivisesti Museo Militarian avustavissa tehtävissä mm. Esittelijöinä ryhmille etenkin viestiasioista kiinnostuneille tahoille. Myös paikallisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa yhteistoiminta mm. erilaisten tutustumismatkojen (mm. sotaharjoitukset) merkeissä jatkuu tulevana vuonnakin tiiviinä.

Myös panssariprikaatin vala- ja kotiuttamistilaisuuksiin osallistutaan. Tarkoitus on edelleen palkita viesti- tai Elso -tehtävissä palveluksen aikana ansioituneita varusmiehiä, jos koulutus tapahtuu Riihimäellä.

 KOULUTUSTOIMINTA

 

Vuonna 2019 perustettiin koulutustoimikunta, jota vetää Matti Pyykkönen. Koulurustoimikunnan tärkein tehtävä on jalkauttaa nyt uusittuun paikallisjoukkojen viestitoiminta- sekä johtamisjärjestelmä koulutuksen (arjen välineet) tuominen Killan jäsenille sekä osallistua uusittuun kouluttajakoulutukseen. Asia on tullut ajankohtaiseksi vuoden 2020 aikana. MPK ry:n, VKL ry:n ja puolustusvoimien toimesta on laadittu useamman tulevan vuoden kattava koulutussuunnitelma, johon kilta myös tukeutuu. Lisäksi kilta tukee jäsentensä osallistumista maanpuolustukselliseen koulutukseen osallistumalla erikseen päätettävällä osuudella osanottokuluihin.

 KILLAN TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

 

Kilta tiedottaa jäsenistölleen tärkeistä ja kiinnostavista tapahtumista sekä sääntömääräisistä tilaisuuksista jäsenkirjeellä (joka toimitetaan joko sähköpostilla tai perinteisellä postilla), paikallisissa sanomalehdissä järjestöpalstalla tai ilmoituksin sekä yhdistyksen verkkosivuilla. Jäsenkirjeessä tullaan ilmoittamaan toimikuntien, hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä toimintakalenteri jossa näkyvät mm. killan järjestämät tilaisuudet. Viime kevään peruuntuneet tapahtumat saataneen nyt 2021 toimintakalenteriin, mikäli Covid19 pandemia antaa periksi niin että yleisötilaisuudet voidaan järjestää.

 MUU TOIMINTA

Kilta tulee järjestämään tai osallistumaan eri tutustumis- ja vierailukäyntien järjestämiseen sekä järjestää tai osallistuu esitelmätilaisuuksien pitämiseen. Kilta ja sen jäsenet osallistuvat aktiivisesti Viestikiltojen Liiton toimintaan ja valtakunnallisiin tapahtumiin, kuten kesäiset Viestimiespäivät.  Myös MILITARIA MUSEON osakasyhdistysten yhteisiin tapahtumiin / talkoisiin on kiltalaiset sydämellisesti kutsuttuja. Vuoden 2021 aikana mahdollisesti järjestetään Museo Militarian kanssa Riihimäen koulukeskuksiin siirrettävä POP UP museo, jonka yhteydessä pidetään esitelmätilaisuuksia oppilaille ja muutoin aiheesta kiinnostuneille.

 Kilta käyttää saamansa avustukset mm. Tuon PoP Up museon kuluihin sekä Panssariprikaatin Riihimäellä tapahtuvan ELSO -koulutuskeskuksen varusmiestien palkitsemiseen urheilukilpailuissa tai muina huomioina. 

Kilta osallistuu perinteiseen VKL ry:n kotiratakilpailuun.

 

EHVK:n hallitus

 

 

 

Valtakunnalliset Viestimiespäivät 22.-23.8.2020 Upinniemessä PERUUTETTU / SIIRRETTY ENSI VUODELLE. SYY COVID19 JATKUVA TILANNE
Uudenmaan Viestilillalla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi viettämään kanssamme valtakunnallisia Viestimiespäiviä 22. -23. elokuuta 2020 Kirkkonummen Upinniemeen.
Viestimiespäiviä isännöi Rannikkoprikaati ja tapahtuman suojelijana on Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Mikko Heiskanen.
Järjestelyistä huolehtivat Uudenmaan Viestikilta, ja Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto.
Tapahtuma on yhteinen ja avoin kaikille toimijoille viestiaselajin vapaaehtoisessa ja ammatillisessa kentässä.
Viestimiespäivät alkavat lauantaina 22.8. ilmoittautumisella ja majoittumisella, jonka jälkeen seuraavat avajaiset ja Rannikkoprikaatin alueen esittely. Lounas nautitaan varuskuntaravintola Ankkurissa. Upinniemen alueella pääsemme suoriutumaan perinteisen rastiratakilpailun vaihtelevista ja mielenkiintoisista tehtävistä. Leppoisan kisailun jälkeen maistuu sauna. Ilta kuluu vapautuneissa tunnelmissa varuskuntaravintolassa, jossa nautimme illallisen.
Sunnuntaina 23.8. tutustumme kiertoajelulla ja museo- sekä kohdekäynneillä Porkkalan vuokra-alueen historiaan. Tervetuloa viestimiespäiville viettämään mukava kesäviikonloppu yhdessä vanhojen ja uusien tuttujen kanssa!
Järjestelytoimikunnan puolesta: Uudenmaan Viestikilta Ry Puheenjohtaja Jouni Salmi
LIITE. Viestimiespäivien 2020 tiedote
JAKELU Alueelliset viestikillat, VKL hallitus, VUY, Helsingin Reservinupseeripiirin viestiosasto, Ilmavoimien Viestikilta, Rannikkoprikaati
1. Ohjelma
Lauantai 22.8.2020 Klo 
10:00 alkaen Ilmoittautuminen ja majoitus, Elokuvasali, kasarmi
11.00 Viestimiespäivien avajaiset, Rannikkoprikaatin ja varuskunnan esittely, Elokuvasali
12.00 Lounas, Ravintola Ankkuri 13.00 RPR viesti- ja johtamisjärjestelmäkoulutuksen sekä -kaluston esittely, Viestikomppania
15.00- 17.00 Rastirata ml. maastokahvi, Maasto
17.00- 19.00 Sauna ja valmistautuminen illanviettoon, Varusvaraston saunat
19.00- Päivällinen ja illanvietto, Ravintola Ankkuri
Sunnuntai 23.8.2020
09.00 Aamiainen, Ravintola Ankkuri
10.00 Parenteesikierros, Porkkala Travel
15.00 mennessä Järjestelyjen purku, siivoukset ja poistuminen varuskunnasta

2. Ennakkoilmoittautuminen
Viestimiespäivien osallistujilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen 26.7.2020 mennessä. Mainitkaa Ilmoittautumisen yhteydessä myös erityisruokavalion tarpeesta, mahdollisesta liikuntaesteestä tai -rajoitteesta sekä majoituksen tarpeesta jo perjantaina 21.8.2020. Ilmoittautumisen voi tehdä postitse, sähköpostitse tai puhelimitse ja se on sitova. Upinniemi on sotilasalue, jolla liikkuminen on luvanvaraista, joten ilmoittakaa sukunimi, etunimet ja syntymäaika jokaisesta osallistujasta. Ilmoittautumiset Uudenmaan Viestikillalle: Carl-Magnus Gripenwaldt Vanha Turuntie 18 10420 Pohjankuru Puhelin: 0400-202091 Sähköposti: cm.gripenwaldt@gmail.com
3. Osallistumismaksu Viestimiespäivien osallistumismaksu on 70,- € ja se maksetaan 26.7.2020 mennessä, jonka jälkeen ilmoittautuneille osallistumismaksu on 75,- €. Osallistumismaksu maksetaan tilille Uudenmaan Viestikilta Ry, FI24 5722 9020 1566 98. Lisätiedot -kenttään merkitään osallistujien nimet. Osallistumismaksu sisältää majoituksen, vuodevaatteet, saunan, ruokailut, kahvitarjoilut sekä ohjelman. Illanvieton alkoholijuomat eivät sisälly hintaan. Mikäli Puolustusvoimien COVID-19 -poikkeusjärjestelyjä koskeva ohjeistus estää tapahtuman järjestämisen Upinniemessä, perutaan tapahtuma viimeistään 14 vrk aikaisemmin ja osallistumismaksut palautetaan maksun maksaneille.
 
Tämän hetkisen pandemian kokoontumisohjeistuksen mukaan:
Etelä-Hämeen Viestikilta Ry kevätkokous 
Etelä-Hämeen viestikillan Kevätkokous pidetään tiistaina 2.6.3.2020 klo 18.00 alkaen paikkana Riihimäen varuskunnan Upseerikerho.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat
toimintakertomus 2019, tilinpäätös 2019 hyväksyminen jne. Tervetuloa
Etelä-Hämeen Viestikilta Ry järjestää Riihimäen Varuskunnassa Koulutalon perinnehuoneen kunnostustalkoot perjantaina 21.2.2020 klo 8.30 - 16.00. Päätehtävänä tuolloin on Viestirykmentin komentajataulujen uudet nimikyltit ja niiden kiinnitäminen. Varruskunta tarjoaa lounaan. Ilmoittautumiset Pekka Wallenstjerna. wallenstjerna@hotmail.fi tai puhelin 040 6861333  
__________________________________________________________________________________

Viestikiltojen liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 5.3.2020 klo 09:00 alkaen Museo Militariassa Hämeenlinnassa. Käyntiosoite on Linnakasarmi, 13100 Hämeenlinna. Killat ja hallituksen jäsenet voivat tuoda kevätkokouksen käsiteltäväksi asioita esityslistan (Liite 1) kohdassa 7. Muut asiat. Kokouksen yhteydessä vietetään viestiaselajin vuosipäiväjuhlaa alkaen klo 11:00.

Ohjelma:
Klo 09:00 Kahvitarjoilu, Tykkihalli
Klo 09:30 VKL kevätkokous, Tykkihalli
Klo 11:00 Viestiaselajin vuosipäiväjuhla, Tykkihalli
Klo 12:00 Juhlalounas, Tykkihalli
Klo 13:00 Museon esittely ja opastettu museokierros Museo Militariassa
Klo 15:00 mennessä tilaisuus päättyy

Kiltojen edustajia pyydetään ilmoittamaan liiton sihteerille osallistumisestaan kokoukseen ja vuosipäivän juhlallisuuksiin ml. juhlalounas ja erityisruokavaliot 28.2.2020 mennessä. Sihteerin yhteystiedot ovat: Carl-Magnus Gripenwaldt, Vanha Turuntie 18, 10420 Pohjankuru, Puh. 0400-202091. Sähköposti: cm.gripenwaldt@gmail.com

Tervetuloa Hämeenlinnaan!
 
Viestikiltojen liitto ry.
Puheenjohtaja (merk.) Jukka-Pekka Virtanen


Viestikitojen liitto ry.
Sihteeri Carl-Magnus Gripenwaldt
____________________________

VIESTIKILTOJEN LIITON SYYSKOKOUS 23.11.2019 JA LEO EKBERGIN MUISTOMERKIN PALJASTUSTILAISUUS

Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 23.11.2019 klo 10.00 alkaen Helsingissä, Kulosaaren kasinolla. Käyntiosoite on Hopeasalmenpolku 1, 00570 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Syyskokousedustajille on tarjolla lounas klo 11.30 alkaen

Syyskokouksen esityslista on liitteenä 1. Killat voivat tuoda syyskokouksen käsiteltäväksi asioita kohdassa 10. Muut asiat. Viestikiltojen Liiton henkilövalintoja vuosille 2020- 21 koskeva muistio on liitteenä 2. Kiltoja pyydetään valmistelemaan esityksensä edustajiksi liittohallitukseen erovuoroisten tilalle. Valtuuskunnan puheenjohtajaa pyydetään esitystä valtuuskunnan kokoonpanosta vuodelle 2020. Esitykset lähetetään viimeistään 15.11.2019 kuluessa sähköpostitse cm.gripenwaldt@gmail.com

Viestikiltojen Liitto ja Uudenmaan Viestikilta järjestävät Leo Ekbergin muistomerkin paljastustilaisuuden Helsingin Kulosaaressa 23.11.2019 klo 13:00. Tapahtuma toteutetaan Eugen Schaumanin (Kluuvin) puistossa, jossa muistomerkki sijaitsee sekä Kulosaaren kasinolla. Kartta on liitteenä 3.

Syyskokouksen ohjelma: 10:00 VKL vuosikokous, Kulosaaren kasino 11:30 Lounas, Kulosaaren kasino 13:00 Muistomerkin paljastus, Eugen Schaumanin puisto, Kulosaari 14:00 Esitelmä, ”Leo Ekberg jääkäristä puolustusvoimien viestipäälliköksi”, Kulosaaren kasino 15:00 Kahvitarjoilu, Kulosaaren kasino 16:00 Tilaisuus päättyy

Osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta kokoukseen, lounaalle ja muistomerkin paljastustilaisuuteen sekä mahdollisista erityisruokavalioista 15.11.2019 kuluessa. Yhteyshenkilönä toimii Carl-Magnus Gripenwaldt puh. 0400-202091. Sähköposti cm.gripenwaldt@gmail.com

__________________________________________________________________
26.11.2019  tiistai klo 18.00 Etelä-Hämeen Viestikilta Ry SYYSKOKOUS paikka: Riihimäen Upseerikerho
____________________________________________________________________________
.
Etelä-Hämeen viestikillan kotirata-ammunnat kolmena iltana lokakuussa.
ensimmäinen aika  tiistai  15.10 klo 16.20.
toinen aika             torstai 17.10 klo 16.20
kolmas aika            torstai 24.10 klo 16.20
Paikka on Riihimäen tekun (HAMK) kellariradalla, johon kulku rakennuksen päädystä.
Kaikki on valmiina paikalla (aseet, taulut ja ammukset), vain ampujaa vailla.
Paikallla isäntänä / kirjurina Ampumavastava Juhani Hakkarainen p.040 595 3709

Aselajihistorian koulutuspäivä torstaina 29.8.2019, Museo Militaria, Hämeenlinna

ilmoittautumiset Pekka Wallenstjernalle wallenstjerna@hotmail.fi 
Aselajihistorian koulutuspäivä  
29.8.2019 klo 9:30 - 17:00


Museo Militaria Hämeenlinna

hinta Etelä-Hämeem Vestikillan jäsenille 10€(ilman kujetusta). Maksu paikanpäällä
Tykistö – Pioneeri – Viesti

MPKL Päijät-Hämeen kiltapiiri järjestää yhteistyökumppaneineen aselajihistorian koulutuspäivän Hämeenlinnassa torstaina 29.8.2019 Museo Militarian alueella. Kysymyksessä on koko päivän ohjattu koulutustapahtuma, jossa ovat esillä tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajit kukin erillisinä vapaavalintaisina opastettuina ryhminään.

Tapahtumapäivä: Torstai 29.8.2019, lähtö linja-autolla Lahdesta klo 8:30. Koulutuspaikka: Museo Militaria, Vanhankaupungink. 19, Hämeenlinna. Lähtöpaikka ja -aika: Maanpuolustustalo, Seponkatu 7, Lahti klo 8:30. Osallistumismaksu: 20 €, maksetaan tasarahana käteisenä lähtöpaikalla. Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisohje mainitaan sähköpostiviestissä.

Osallistumismaksu 20 € kattaa edestakaisen kuljetuksen Lahti - Hämeenlinna - Lahti, sotilashistoriallisen Museo Militarian pääsymaksun sekä aamukahvin sämpylällä, lounasruokailun ja iltapäiväkahvin kahvileivällä. Kokoontuminen lähtöä varten tapahtuu klo 08:15 mennessä Seponkatu 7 Maanpuolustustalon pihalle. Kuljetus lähtee Lahdesta torstaina 29.8. klo 8:30 ja palaa Lahteen noin klo 18:15. Varaa osallistumismaksua varten 20 € käteinen tasaraha lähtöpaikalla maksettavaksi.

Ohjelma: 08:00 kokoontuminen Seponkatu 7 pihalle Lahdessa, 08:15 nimenhuuto ja 20 € osallistumismaksujen keräys, 08:30 lähtö Lahdesta linja-autolla Seponkatu 7 edustalta, 09:45 tulokahvit ja päivän avaus Museo Militariassa, 10:15 Museo Militarian tervehdys ja museon yleisesittely, 10:30 kaikille yhteinen koulutus: kyberluento / viestiupseeri 11:15 alkaen jako koulutusryhmiin pioneeri / tykistö / viesti, 12:00 ja 14 välillä porrastetusti lounasbuffet ravintolassa, Koulutusryhmät jatkavat ohjaajansa kanssa lounaan jälkeen. Iltapäiväkahvit ravintolan linjastosta esim. klo 15 - 15:30. 17:00 lähtö linja-autolla Museo Militarian pihasta. Paluu Lahteen n. klo 18:15.

Lisätiedot: Esa Simpanen, 040 508 0215, esa.simpanen@phnet.fi, Päijät-Hämeen Kiltapiiri ry

”Ymmärtääksesi nykyisyyttä sinun täytyy tuntea menneisyys”

A.R. SAARMAA -SEMINAARI PAIKALLISPUOLUSTUKSEN JOHTAMINEN


Perjantaina 20.9.2019 klo. 12:00-16:00 Viestikoulu, Hattula-Riihimäen varuskunta


Seminaariin voi osallistua myös videoneuvottelujärjestelmän kautta seuraavilla paikkakunnilla: Rovaniemi, Oulu, Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Kouvola, Sodankylä, Turku, Vaasa, Lahti, Jyväskylä, Niinisalo, Tampere, Helsinki ja Kajaani


Ilmoittautuminen 31.8.2019 mennessä Carl-Magnus Gripenwaldtille sähköpostitse: cm.gripenwaldt@gmail.com

Ilmoitathan nimesi, syntymäaikasi ja yhteystietosi (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), järjestön/yhdistyksen sekä paikkakunnan, jossa osallistut seminaariin

VALTAKUNNALLISET VIESTIMIESPÄIVÄT LYLYSSÄ 2019

 

OHJELMA

 

LAUANTAI 10.8.2019

 

10.00 - 11.00 Ilmoittautuminen ja majoittuminen, tulokahvit

11.00 - 12.00 Avajaiset

          - Tilaisuuden avaus

          - Millog Oy:n Lylyn toimipisteen esittely

          - Viestikiltojen liiton kuulumiset

          - Kiltojen terveiset

- Vapaa sana

                  

12.00 - 12.45 Lounas (Kapusta)

13.00 - 14.00 Lyhyet esitelmät kerholla ja/tai museolla sekä valmistautuminen

 Viestimieskilpailuun

14.00 - 16.00 Viestimieskilpailu, rastirata ja kahvittelu

16.00 - 18.30 Sauna ja valmistautuminen illanviettoon

19:00 -  Päivällinen, illanvietto ja palkintojen jako

 

SUNNUNTAI 11.8.2019

 

08.30 - Herätys

09.00 - 09.30 Aamiainen, vahvennettu (Kapusta)

09.30 - 12.00 Lylyn Viestimuseon ja radiokerhon esittely.

12.00 - 13.00 Majoituksen purku

13.00 - Kahvit ja viestimiespäivien päättäminen

 


 

Liite 2

 

VIESTIMIESPÄIVIEN ILMOITTAUTUMINEN JA JÄRJESTELYT

 

Ilmoittautuminen

 

Ilmoittautuminen Viestimiespäiville tehdään maksamalla osallistumismaksu Pirkanmaan Viestikillan tilille, FI75 8000 1201 5253 19.

 

Osallistumismaksu on 40,00 euroa; mikäli osallistut vain lauantaina (= ei majoittumista)

Osallistumismaksu on 55,00 euroa; mikäli osallistut molempina päivinä.

Ilmoittaudu tapahtumaan myös sähköpostitse osoitteella hallitus@pviestikilta.fi.

 

Kirjoita sähköpostiin osallistujan nimi ja tieto siitä, osallistutko tapahtumaan lauantaina ja sunnuntaina, vai ainoastaan lauantaina sekä mahdolliset ruoka-allergiat. Ilmoitathan mikäli saavut Viestimiespäiville aikataulussa mainittua ajankohtaa myöhemmin. Tarkista vielä viimeisimmät ohjeet Pirkanmaan viestikillan Nettisivuilta. http://www.pviestikilta.fi/?event=viestimiespaivat-2019

 

Ilmoittaudu Viestimiespäiville viimeistään 26.7.2019 mennessä.

 

Saapuminen Lylyyn

 

Kaikki Viestimiespäiville osallistuvat ilmoittautuvat Millog Oy Lylyn toimipisteellä kello 10:00-11:00. Perille löytää osoitteella Varikontie 235, LYLY. Pitkämatkalaiset voivat saapua paikalle myöhemmin.

 

Herrasmieskilpailu - tehtävärasteja siviili-, sotilas- ja erätaidoista sekä yleistiedossa.

 

Varatkaa mukaan sään mukainen vaatetus, joka mahdollistaa liikkumisen sateellakin.

 

Viestimiespäivällinen

 

Päivällinen on Lylyn Kerholla lauantaina klo 19.00 alkaen.

 

Kartta Lylyyn tästä

https://www.google.com/maps/place/Varikontie+235,+35530+Juupajoki/@61.90092,24.4480145,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468f69bfedec8cf7:0x87825299ee1d311f!8m2!3d61.90092!4d24.4502032

 

Ajo-ohjeita ja muita lisätietoja saatte Pirkanmaan Viestikillan puheenjohtajalta:

Tommi Valkeejärvi, puh. 050 409 7413, sp. tommi.valkeejarvi@milcon.fi

NYT ajankontaista: Laatan paljastus Riihimäen varuskunassa ,kansallinen veteraanipäivä 27.4.! katso koko ohjelma alempaa toimntakalenterista kohta huhtikuu
 

.                           Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n tapahtumakalenteri 2019

Viestikilta toimii myös yhdessä paikallisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa: Tykistökilta, Tutkamieskilta, Riihimäen Reserviupseerit, Riihimäen Reserviläiset sekä uusi yhdistys ELSO –kilta.

PVM                                        Tahtuma                                                           ________ yhteistilaisuus

Tammikuu

                                 Hallituksen järjestäytyminen

Helmikuu

Joukko-osastojen valapäivät

Helmikuu 2019

Panssariprikaati/ Hattulan- , Riihimäen Varuskunta

EHVK

Maaliskuu  

 Lauantaina 2.3.2019

YHTEISYÖKUMPPANIN KUTSU             

Esitelmätilaisuus Ilmatorjuntamuseolla
 Lauantaina 2.3.2019 on museolla kaikille avoin esitelmäpäivä. Esitelmien jälkeen on Tutkamieskillan kevätkokous.
 
 
 
Häiritäänkö satelliittipaikannusta?
 
Millainen tulevaisuus on tutkalla? Kuvassa Tepsun antenni.
 
 
Päivän ohjelma:
 
Klo 11.00 Museo avautuu
 Esitelmät alkavat klo 12.00 ja ne pidetään Tuusula-hallissa: TkL Risto Korhonen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos: Satelliittipaikannus ja häiriöt.
 TkT Jukka Ruoskanen, tutkimusalajohtaja, Puolustusvoimien tutkimuslaitos: Radiotaajuisen ilmavalvonnan tulevaisuus.
 Esitelmien jälkeen noin klo 14.00 Opastettu kierros Helsinki-hallissa halukkaille.
 
Klo 14.00 Tutkamieskillan kevätkokous Tuusula-hallissa
 
Osanottomaksu 5 euroa. Kahviossa on myynnissä mm. kirjoja, kahvia, munkkeja ja virvokkeita.
 
Ennakkoon kokoukseen ilmoittautuneiden Tutkamieskillan jäsenten ei tarvitse maksaa osanottomaksua, eikä kokouksen yhteydessä olevia kokouskahveja.
 
Järjestelyjen vuoksi ilmoittautumiset 25.2.2019 mennessä Tutkamieskillan sihteerille Jukka Kalevalle:  sähköpostilla: jukka.kaleva@elisanet.fi tai puhelimella: 040 – 961 6111
 
Tilaisuuden järjestelyistä vastaavat Tutkamieskilta r.y. ja Ilmatorjuntamuseo
 
 

5.3

Viestiaselajin vuosipäivä

- VKL:n kevätkokous TArkemmat tiedot alla

- Viestiristien 1. jakopäivä

- Perinneradiotapahtuma

5.3.2019

Hämeenlinna, Museo Militaria

VKL

Arvoisat kiltasisaret ja –veljet!

Viestikiltojen liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 5.3.2019 klo 09:00 alkaen Museo Militariassa Hämeenlinnassa. Käyntiosoite on Linnakasarmi, 13100 Hämeenlinna. Killat ja hallituksen jäsenet voivat tuoda kevätkokouksen käsiteltäväksi asioita esityslistan (Liite 1) kohdassa 8. Muut asiat. Kokouksen yhteydessä vietetään viestiaselajin vuosipäivää alkaen klo 11:00.
 
Ohjelma:
Klo 09:00 Kahvitarjoilu, Tykkihalli
Klo 09:30 VKL kevätkokous, Tykkihalli
Klo 11:00 Viestiaselajin vuosipäiväjuhla, Tykkihalli
Klo 12:00 Juhlalounas, Tykkihalli
Klo 13:00 Opastettu museokierros Museo Militariassa
Klo 15:00 mennessä tilaisuus päättyy

Kiltojen edustajia pyydetään ilmoittamaan liiton sihteerille osallistumisestaan kokoukseen ja vuosipäivän juhlallisuuksiin ml. juhlalounas 26.2.2019 mennessä. Sihteerin yhteystiedot ovat:
Carl-Magnus Gripenwaldt, Vanha Turuntie 18, 10420 Pohjankuru, Puh. 0400-202091, Sähköposti: cm.gripenwaldt@gmail.com

Välittäkää kutsu edelleen jäsenistölle ja sidosryhmille. Kiltoja kannustetaan runsaaseen osanottoon!


Tervetuloa Hämeenlinnaan!
Viestikiltojen liitto ry.
Puheenjohtaja (merk.)   Jukka-Pekka Virtanen

Sihteeri                         Carl-Magnus Gripenwaldt
 
LIITTEET 1. Viestikiltojen liiton kevätkokouksen 2019 esityslista  2. Museo Militarian sijainti.
JAKELU: Alueelliset killat, VKL hallitus, VKL valtuuskunta, Taloudenhoitaja
 
Viestikiltojen Liitto R.y:n kutsun 7.2.2019 Liite 1.
VIESTKILTOJEN LIITON KEVÄTKOKOUKSEN 2019 ESITYSLISTA
1 Kokouksen avaus 
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4 esitetään liiton toimintakertomus (2018);
5 esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto (2018);
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille (2018)
7 Museo Militarian ja Suomen tykistö-, pioneeri- ja viestimuseoyhdistyksen tilanne
8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9 Kokouksen päättäminen.
 
Viestikiltojen Liitto R.y:n kutsun 7.2.2019 Liite 2.
MUSEO MILITARIAN SIJAINTI
Museo Militaria
Linnakasarmi
13100 Hämeenlinna

 

11.3                          Pystytystalkoot Museo Militarian Pop-Up viestimuseo. Riihimäen lukio

13.3                          Avajaiset Pop-Up Museo, Riiihimäen lukio.

16.3                          Lauantaina klo 09.00 Kansalaisen Kyberturvallisuus koulutus, paikka Museo  Militaria, Hämeenlinna. Ilmoittautuminen vain MPK ry ilmoittautumissivujen kautta https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/96083/              

13.3                          Maanantai Talvisodan päättymisen muistopäivä.  (Seuraa Kerhopalstaa ja nettisivujamme)

26.3.                         Tiistai klo 18.00 Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n kevätkokous. Paikka:  Riihimäen Upseerikerho

Huhtikuu

13.4                     SOTILASRADIOPÄIVÄ
 
SOTILASRADIOPÄIVÄ 2019 lauantaina 13.4.2019 klo 10.00 - 14.00 Kouvola-talossa Varuskuntakatu 11, Kouvola Ohjelma: Tapio Teittinen: Ylijohdon viestiverkot vapaussodassa ja talvisodassa Martti Susitaival: Ylijohdon radioverkot jatkosodassa ja viestikeskus Lokki Carl-Fredrik Geust: Holger Jalander - kyynelradion keksijä
 
Esitelmien jälkeen tutustuminen Kouvolan Sotilasradiomuseoon. Sisältyy osallistumismaksuun.  Tilaisuus on avoinna kaikille. Osallistumismaksu 10 € (vain käteismaksu ovella) sisältää väliaikatarjoilun.
 
Ilmoittautuminen sähköpostilla: museo@putkiradiomuseo.fi, Ilmoittautuminen ei ole sitova. Se tarvitaan väliaikatarjoilun mitoitukseen.
 
Kouvolan Sotilasradiomuseo Kymen Viestikilta ry
 
http://putkiradiomuseo.fi/tapahtumat

12.4?                        Perinnehuonetalkoot, Riihimäen varuskunta, ilmoittautumiset Pekka Wallestjernalle, wallenstjerna@hotmail.fi, aikataulu tarkentuu (katso hdistyksen kotisivut)

27.4.                        Kansallinen Veteraanipäivä 27.4. 

"Viestikoulutuskeskus toimi Riihimäellä ja sen ympäristössä vv 1939-40"

Tilaisuuden aikataulu:
13.30 Kokoontuminen Riihimäen Sotilaskodilla (Riihimäen Varuskunta)
14.00 Muistolaatan paljastus RAK. 1 (Etukasarmi), Kuljetus Varuskunnan toimesta
14.30 Kahvit Sotilaskodissa ja S Uron esitelmä aiheesta n 15min
15.30 Tilaisuus päättyy ja siirtyminen kirkkookonserttiin  
16.00 ResSK:n konsertti Riihimäen Keskuskirkossa, Kuljetus Varuskunnan toimesta.
Etelä-Hämeen Viestikilta ry.
ilmoittautumiset: Jukka-Pekka Pelttari jukka-pekka.pelttari@elisanet.fi tai  puhelimella. 050 63 653

                                .

Toukokuu              

17.5

Museo Militarian 6-vuotissyntymäpäivä

17.5.2019

Museo Militaria

 22.5                               

Jokioisten Museorautatieyhdistyksen museorautatiehen oleellisesti kuuluvan avojohtolinjan ja siihen liittyvien laitteiden korjaustalkoot. Linjan pituus on 127 pylvästä, osa pylväistä täytyy vaihtaa, samoin osa orsista, myöskin itse avojohtolinja täytyy osin rakentaa uudestaan. Työ on tarkoitus tehdä kahdessa kuuden päivän jaksossa; ensimmäinen jakso 20.5.-25.5. ja jälkimmäinen jakso 27.5.- 1.6.2019 molemmissa työjaksoissa tarvitaan 10-12 miestä talkoisiin. Apuna tolppien pystytyksessä on myös kaivinkone ja henkilönostin. Museorautatie ei voi maksaa talkoolaisille palkkaa tms, mutta tarjoaa tekijöille seuraavaa: majoitustilat, työvälineet, tarvittavat vakuutukset, ruokailut, peseytymismahdollisuudet sekä sovitun määrän vapaalippuja talkoolaisille. ilmoittautuminen Pekka Wallenstjernalle 28.2.2019 mennessä (p. 040-6861333, tai sähköpostitse wallenstjerna@hotmail.fi).

Kesäkuu

4.6.                          

VKL ry Puolustusvoimien lippu-juhlanpäivän paraati

- Liiton lippu, kiltojen liput

4.6.2019

Rovaniemi

Perinneradiotapahtuma

4.6.2019

Kouvola

Kymen VK

                                

Heinäkuu

12.7.                        Panssarijoukot 100v. Hattulan Varuskunta, Parola. Pyritään järjestämään yhteiskuljetus. Seuraa yhdistyksen kotisivut.

Elokuu

17.18.8.?                  Viestimiespäivät järjestetään Pirkanmaalla elokuussa 2019. järjestäjä Pirkanmaan viestikilta.

Joukko-osastojen valapäivät

Elokuu 2019

J-OS:t

Killat

 

 

Syyskuu

21.9.

A.R. Saarmaan päivä

- Saarmaa-seminaari

- Viestiristien 2. jakopäivä

21.9.2019

Riihimäki,

alueelliset toimipisteet

VKL

Lokakuu

1-31.10                    Viestikiltojen liiton kotiratakilpailut (järj.  ampumavastaava Juhani Hakkarainen p.040 595 3709)

Marraskuu

tarkentuu

VKL:n syyskokous

- Kenrm. L Ekbergin muistomerkin paljastaminen, Kulosaari

Marraskuu 2019

Helsinki, Kulosaari

VKL

VKL

UUD VK

 

26.11.                       tiistai klo 18.00 Etelä-Hämeen Viestikilta Ry SYYSKOKOUS paikka: Riihimäen Upseerikerho.

Joulukuu                 6.12.                        

Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati

- Liiton lippu, kiltojen liput

6.12.2019

Tampere

Perinneradiotapahtuma

6.12.2019

Kouvola

Kymen VK

 

 

marraskuu 2018
26.11.2018
Arvoisat kiltasisaret ja-veljet
Etelä- Hämeen Viestikillan Sääntömääräinen syyskokous pidetään maanataina 26.11.2018 klo 18.00 Riihmäen varuskunnan upseerikerholla. tarjolla kahvit ja esitelmä.
Tervetuloa hallitus. Huom. Nykyinen puheenjohtaja on ilmoittanut, että ei jatka ensivuodelle terveydellisistä syistä. ELI PUHEENJOHTAJAN VALINTA LISTALLA.

Sääntömääräisen kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus. 4. Esityslistan hyväksyminen tämän kokouksen työjärjestykseksi. 5. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma- ja tulo- ja menoarvio sekä jäsen maksun suuruudet vuodelle 2018.

6. Esitetään ja Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. Esitetään ja valitaan (1) toiminnan tarkastaja ja hänelle varahenkilö.

8. Päätetään kokouskutsujen julkaisutapa sääntöjen asettamissa rajoissa (- ilmoitus, kirje tai sähköposti viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta.)

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Kokouksen päättäminen.

 

17.11.2018
Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 17.11.2018 klo 13.00 alkaen Kouvolan Upseerikerholla. Käyntiosoite on Upseeritie 5, 45100 Kouvola. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Syyskokousedustajille on lounas- ja kahvitarjoilu klo 12.00 alkaen.

Syyskokouksen esityslista on liitteenä 1. Killat voivat tuoda syyskokouksen käsiteltäväksi asioita kohdassa 10. Muut asiat. Viestikiltojen Liiton henkilövalintoja vuodelle 2019-20 koskeva muistio on liitteenä 2. Kiltoja pyydetään valmistelemaan esityksensä edustajiksi liittohallitukseen erovuoroisten tilalle ja ilmoittamaan niistä Liiton sihteerille viimeistään 12.11.2018 mennessä sähköpostitse cm.gripenwaldt@gmail.com. Samalla järjestetään Kymen Viestikilta Ry:n 25- vuotisjuhlakutsu on liitteenä 3. Kouvolan kartta on liitteenä 4.

Osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen ja Kymen Viestikilta Ry:n 25-vuotisjuhlaan viimeistään 08. 11. 2018 sähköpostitse Kymen Viestikillan puheenjohtajalle jukka.puurula@pp.inet.fi • Nimi • Ateriat (kokouslounas, päivällisbuffet) • Ruoka-aineallergiat, erikoisruokavalio

Ohjelma: Klo 12.00 syyskokousedustajien tulokahvi / lounas Klo 13.00 Viestikiltojen liiton syyskokous Klo 15.30 Kymen Viestikilta ry:n 25-vuotisjuhla Klo n.19.00 Virallinen ohjelma päättyy

Tervetuloa syyskokoukseen!

liite

KYMEN VIESTIKILLAN 25-VUOTISJUHLA JA VIESTIKILTOJEN LIITON SYYSKOKOUS 17.11.2018

Kymen Viestikilta perustettiin 27.10.1993 Kouvolan Upseerikerholla. Kuluvan vuoden lokakuussa kilta täytti 25 vuotta.

Kymen Viestikilta Ry:n 25-vuotisjuhla vietetään 17.11.2018 klo 15.30 alkaen Kouvolan Upseerikerholla (Upseerintie 5 45100 Kouvola). Asuna on tumma puku vast. ja suuret kunniamerkit.

Kymen Viestikilta toivoo muistamiset killan tilille ja näin kiltatoiminnan kehittämiseen (Kymen Viestikilta ry FI05 4924 0010 4999 40).

Ennen juhlaa pidetään Viestikiltojen liiton syyskokous. Kokoukseen osallistuville on tarjolla maksuton lounasruokailu (lohikeitto lisukkeineen) Kouvolan Upseerikerholla 17.11.2018 klo 12.00-12.45.

Ohjelma: Klo 12.00 Syyskokousedustajien lounas. (Kouvolan Upseerikerho) Klo 13.00 Viestikiltojen liiton syyskokous (Kouvolan Upseerikerho) Klo 15.30 Kymen Viestikilta ry:n 25-vuotisjuhla (Kouvolan Upseerikerho) • Vieraiden vastaanotto / tervehdykset • Tervetulosanat • Musiikkia • Juhlapuhe • Huomionosoitukset • Musiikkia • Historian muistelua • Päivällisbuffet Klo n.19.00 Virallinen ohjelma päättyy

Osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen ja Kymen Viestikilta Ry:n 25-vuotisjuhlaan viimeistään 08. 11. 2018 sähköpostitse Kymen Viestikillan Pj:lle jukka.puurula@pp.inet.fi • Nimi • Mitkä ateriat syöt (kokouslounas, päivällisbuffet) • Ruoka-aineallergiat, erikoisruokavalio

Tervetuloa juhlaan

1.11.klo 12.00 -12.30  Hämeenlinnassa Museo Militarian Rakennuksessa Linnankasarmilla Paljastetaan 4. Erillisen Viestikomppanian Muistolaatta.

Erillinen Viestikomppania perustettiin 1944 ja lakkautettiin 1976. Tuona aikana joukon nimi muuttui seuraavasti: Vuosina 1944-52 sen nimi oli Erillinen Viestikomppania, vuosina 1952-61 se oli 2.ErVK ja vuosina 1961-76 4.ErVK. Erillinen Viestikomppania (ErVK) toimi Hämeenlinnassa vv 1945-74.  V 1952-61 joukon nimenä oli 2.ErVK ja v 1961-74 4.ErVK

Kaikki maanpuolustusjärjestöt tervetuloa!

 

Hämeenlinnassa joukko toimi vuosina 1945-74 seuraavasti: Linnankasarmilla 1945-56, Poltinaholla 1956-67 ja Suomen kasarmilla 1967-74. (Joukko perustettiin Lapissa 1944 ja vuosina 1974-76 se toimi Keuruulla).

lokakuu
Viestikiltojen liiton kotiratakilpailut
Etelä-Hmeen Viestikita järjestää kotirata-ammunat HAMK (entinen Teku) kellarissa. Tulokset ottaa vastaan Juhani Hakkarainen.
Päivät, jolloin ammunnan voi suorittaa. (Ei tarvita ennakko ilmoittautumisia)): tiistai 16.10 klo 18.00, torstai 18.10 klo 18.00 sekä tiistai  23.10 klo 18.00. KAIKKI AMPUMAAN!
*
*******ESITELMÄ TILASUUS**************************
Tutkamieskilta järjestää  esitelmätilaisuuden Riihimäen upseerikerholla
27.10.2018, klo 12.00 alkaen.


-SAR -tutka (Synteettinen Apertuuri): Ari Alanne DA-Design oy.

-Tutkan häirintä: Petri Kuparinen ELSO -kilta.


Esitelmät on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Tätä ilmoitusta
/kutsua saa vapaasti levittää eteenpäin kiltojen jäsenille sekä
tekniikasta kiinnostuneille.

Osallistumisilmoitukset 21.10 mennessä jukka.kaleva@elisanet.fi.

Osallistujilta kerätään 5 euron kahviraha. Kahvit juodaan kerholla
esitelmien jälkeen.
syyskuu


PAIKALLISPUOLUSTUKSEN JOHTAMINEN -SEMINAARI 22.9.2018

Viestikiltojen liitto järjestää paikallispuolustuksen johtamista ja viestitoimintaa käsittelevän A.R. Saarmaan seminaarin lauantaina 22.9.2018 yhteistoiminnassa puolustusvoimien, Viestiupseeriyhdistyksen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Seminaarin keskuspaikkana on Riihimäki. Seminaarissa hyödynnetään puolustusvoimien käytössä olevaa videoneuvottelujärjestelmää, jolloin sitä voi haluttaessa seurata kaikista puolustusvoimien toimipisteistä ympäri Suomen.

Etelä-Hämeen Viestikillan jäsenet osallistuvat seminaariin keskuspaikalle, eli Riihimäen Varuskunnan koulutustalossa, luokassa Saarmaa.

Seminaarin tavoite on syventää osallistujien tietoisuutta • paikallispuolustuksen johtamisen ja johtamisen tuen kehitysnäkymistä, • arjen välineisiin ja siviili-infrastruktuurin käyttöön perustuvista johtamisjärjestelmäratkaisuista sekä • alan vapaaehtoiskentän tehtävistä paikallispataljoonan viestitoiminnan kehittämisessä. Seminaari oli tarkoitettu • paikallispataljoonaan sijoitetuille johtajille ja viestihenkilöstölle • viesti- ja johtamisjärjestelmäalan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen jäsenille sekä • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöjen jäsenille.

Seminaarin ohjelma 22.9.2018 klo 14.00 - 17.30 13.00 - 14.00 Kahvi ja suolapala 13.30 - 14.00 Yhteyksien testaus ja järjestelyiden tarkastus J-P Virtanen 14.00 - 14.05 Tilaisuuden avaus 1. Osa: Paikallispuolustuksen johtaminen ja viestitoiminta 14.05 - 14.15 Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäalan johdon tervehdys 14.15 - 14.30 Paikallispuolustuksen johtamisjärjestelmä 14.30 - 15.00 Siviiliverkkojen ja -palveluiden käyttömahdollisuudet paikallispuolustuksen johtamisessa 15.00 - 15.30 Arjen ratkaisut paikallispuolustuksen johtamisessa 15.30 - 15.45 VARVE-sanomavaraverkko - Radioamatöörit viranomaisyhteyksien turvaajana 15.45 - 16.00 Tauko 2. Osa: Paikallispataljoonan viestikoulutus ja vapaaehtoiskentän tehtävät 16.00 - 16.30 MPK:n viesti- ja johtamisjärjestelmäalan koulutusohjelma 16.30 - 16.55 Kokemuksia paikallispuolustusharjoituksista MAAV 16.55 - 17.15 Esikunta- ja viestikomppanian (PAIKP) päällikkö joukkonsa pääkouluttajana - Haasteet ja mahdollisuudet 17.15 - 17.30 Seminaarin päättäminen.

Henkilöt, jotka haluavat osallistua seminaariin, ilmoittakaa sähköpostilla ( wallenstjerna@hotmail.fi) jukka-pekka.pelttari@hikia.fi seuraavat nimi, syntymäpäivä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Ilmoitus osallistumisesta 3.9.2018 mennessä.

elokuu
 

VALTAKUNNALLISET VIESTIMIESPÄIVÄT LAPUALLA 4.-5.8.2018

Vuoden 2018 Viestikiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Viestimiespäivät pidetään Lapuan Simpsiöllä 4.-5.8.2018.
Viestimiespäivien järjestelyistä vastaa Pohjanmaan Viestikilta ry. Katso aikataulu, ilmoittautuminen ja järjestelyt liitteistä.
Tervetuloa viettämään elokuinen viikonloppu Etelä-Pohjanmaalle.
Pohjanmaan Viestikilta ry Puheenjohtaja Lasse Kinnunen

Liite 1


VIESTIMIESPÄIVIEN AIKATAULU 4.-5.8.2018


Lauantai 4.8.2018

12.00 - 13.00 Ilmoittautuminen Viestimiespäiville Lapuan Simpsiöllä, Mastontie 87 Lapua

13.00 - 14.00 Tulokahvi ja majoittautuminen Rasti-Simpsiön maja tai hotelli Simpsiönkullas

14.00 - 16.00 Herrasmieskisailu

16.30 - 18.00 Saunominen

19.00 - Viestimiespäivällinen

Sunnuntai 5.8.2018

07.30 - 09.00 Aamupala

09.30 - Siirtyminen Lapualle Vanhan Paukun alueelle, Kauppakatu 23 Lapua

10.00 - 12.00 Tutustuminen Lapuan Patruunatehtaan museoon

12.00 - 13.00 Päätöskahvi

13.00 - Kotimatkalle

Liite 2

VIESTIMIESPÄIVIEN ILMOITTAUTUMINEN JA JÄRJESTELYT

Ilmoittautuminen Viestimiespäiville

Ilmoittautuminen Viestimiespäiville tehdään maksamalla osallistumismaksu Pohjanmaan Viestikillan tilille, FI51 1791 3000 0078 44.

Osallistumismaksu on 70,00 euroa tai 90,00 euroa; − Majoittuminen Rasti-Simpsiön majalla 70,00 euroa − Majoittuminen Simpsiönkullas -hotellilla 90,00 euroa (Tämä hinta on majoituttaessa 2 ja 3 hengen huoneissa.) Osallistumisesta tulee lähettää sähköposti lasse.kinnunen@k3-prevent.fi. Sähköpostiin osallistujan nimi, majoittumispaikka ja ruokarajoitteet.

Ilmoittautumisen takaraja Viestimiespäiville on 30.6.2018 kuluessa.

Tulo Simpsiölle

Kaikki Viestimiespäiville osallistuvat ilmoittautuvat Rasti-Simpsiön majalla 4.8.2018 klo 12-13. Osoite kohteeseen Mastontie 87 Lapua.

Majoitusjärjestelyt, aamupalat ja saunomiset

Rasti-Simpsiön majassa on vuodepaikkoja 22 henkilölle. Lisäksi majoitusta on varattu Simpsiönkullas -hotellista. Hotellista on varattu kahden ja kolmen hengen huoneita.

Järjestelyjen (saunomiset yms.) yksinkertaistamiseksi lähdemme siitä, että naiset majoittuvat hotelliin.

Majalle majoittujat saunovat ja syövät aamupalan majalla. Hotellille majoittuvat käyttävät hotellin saunoja ja heille aamupala on hotellilla.

Herrasmieskilpailu Lauantain kisailussa on tehtävärasteja siviilitaidoista, sotilastaidoista ja erätaidoista. Varatkaa mukaan sellaista vaatetusta, että voitte liikkua ulkona, vaikka sataisikin.

Viestimiespäivällinen Päivällinen on Simpsiönkullas -hotellilla lauantaina klo 19.00 alkaen.

Lähtö Simpsiöltä ja tutustuminen Lapuan Patruunatehtaan museoon ja päätöskahvit

Sunnuntaina aamupalan jälkeen noin klo 9.30 siirrymme Vanha Paukku kulttuurikeskuksen alueelle, jossa meille esitellään Lapuan Patruunatehtaan museo. Vanha Paukku on Lapuan keskustassa osoitteessa Kauppakatu 23. Museoesittelyn jälkeen on päivien päätöskahvit ja lähtö kotimatkalle.

Kartta Lapuan Simsiölle tästä https://www.google.fi/maps/@62.9701126,22.9622383,13z

Viestimiespäivät Facebookissa https://www.facebook.com/pohjanmaanviestikilta/

__________________________________________________________________________________

Toukokuu

14.5                          peruutettu:Maanatai klo 13.00. Kuukausiesitelmä "kansalaisen                                                                     kyberturvallisuus” Riihimäen  upseerikerho.   Siirtyy syksyyn      

17.5                          torstaivierailu autokillan kanssa: LINKER Oy Suomalainen sähköbussitehdas,                                        Villähde, Lahti. Yhteiskuljetus lähtö klo 13.00.

Ole yhteydessä Matti Taposeen 050 521 1914

29.5                       Esitelmä ti klo 13.00 Riihimäen Upseerikerho: Vapaaehtoinen                                                            maanpuolustustyö  viesti- ja johtamisjärjestelmä alalla.

                               Pekka Wallenstjerna

Kesäkuu

12.4. 0hjelmaan sovittu perinnehuoneen talkoopäivä siirtyy eteenpäin.
Tarkemmat tiedot  uudesta päivästä kerrotaan näillä sivuilla. Lisätietoja Pekka Wallenstjerna wallenstjerna@hotmail.fi 
___________________________________________________________________

SOTILASRADIOPÄIVÄ 2018
lauantai 21.4.2018 klo 10.00 – 14.00
Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11, Kouvola

Lasse Vihonen: Radio sodissamme 1939 – 1945
Seppo Uro: Jääkäriupseerit Suomen radiotoiminnan kehittäjinä
Tarmo Kauppila: Kaukopartioiden viestiliikenne jatkosodassa

Lisätiedot:
Kari Taskinen
Kouvolan Putkiradiomuseosäätiö
hallituksen pj
puh. 040 540 3317
www.putkiradiomuseo.fi

Ajankohtaista nyt! HUOM Alempana myös koko vuoden 2018 toimintakalenteri

maaliskuussa! MPK kurssi!

Ajankohta 17.3.2018
Paikkakunta Hämeenlinna
Ilmoittautuminen 24.11.2017 - 5.3.2018

 

Tavoite

Kurssilaiset osaavat hahmottaa hybridisodankäynnin muodot, sekä tunnistavat sen osatekijät.
Osaavat turvallisen tietokoneen, puhelimen ja kodin älylaitteiden turvallisen käytön.

Kohderyhmä

Avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.
Hintaa sisältyy lounas, ipkahvi ja museokierros.

Sisältö

10.00 - 12.00 Kansalaisen kyberturvallisuus:
Luento valottaa tähän mennessä tunnistettuja hybridisodankäynnin eri muotoja ja niiden yhteisvaikutusta.
12.00 - 12.45 Lounas
Museokierros: hybridi sodan historiaa, Vai onko sillä historiaa?
14.50 - 16.00 Kansalaisen kyberturvallisuus
- turvallinen tietokoneen, puhelimen ja kodin älylaitteen 

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja
Pekka Wallenstjärna
040-686 1333
wallenstjerna@hotmail.fi

_____________________________________________________________________________

vuosikokous

26.3.maanantai klo 18.00 Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n kevätkokous paikka: Riihimäen                                     Upseerikerho

VIESTIKILTOJEN LIITON KEVÄTKOKOUS 2018
Arvoisat kiltasisaret ja –veljet! Viestikiltojen liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 5.3.2018 klo 15:30 Mikkelissä Tempo-talolla. Käyntiosoite on Mikonkatu 23, 50100 Mikkeli. Kokoukseen osallistujille on tarjolla kahvi klo 15:00 Tempo-talolla.
Kokous pidetään osana Viestijoukot 100 vuotta tapahtumakokonaisuutta, jonka järjestää Kaakkois-Suomen Viestikilta Ry.
Ohjelma:
klo 13:00 Seppeleen lasku sankarihaudoilla Pitäjänkirkon hautausmaalla olevalla muistomerkillä (Otavankatu 9)
klo 14:00 - 14:30 Radiokeskuksen laatan paljastustilaisuus Urpolan kartanolla (Selännekatu 30)
klo 15:00 - 15:30 Kahvit Tempo-talolla (Mikonkatu 23)
klo 15:30 Viestikiltojen liiton kevätkokous Tempo-talolla
klo 16:30 Siirtyminen Päämajamuseoon ja Päämajan Viestikeskus Lokkiin
klo 16:45 Marskin johtamisjärjestelmä M18-näyttelyn avaus Lokissa (on n. 100 metrin päässä Tempo-talosta)
klo 18:00 Viestijoukot 100 vuotta juhla Tempo-talossa (tumma puku + isot kunniamerkit) klo 19:30 Juhlapäivällinen (tumma puku + isot kunniamerkit) Juhlatilaisuudessa juhlapuheen (viestijoukkojen historiikin) esittää tunnettu viestin historioitsija, eversti Seppo Uro.
Musiikista vastaa Hämeen Reserviläis-soittokunta. Autojen pysäköinti tapahtuu Päämajamuseon pihaan. Tempo-talon luona olevat paikat varataan liikuntarajoitteisille.
Kokoukseen, ruokailuihin ja tapahtumiin osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 19.2.2018 mennessä.
Ilmoittautumisessa on mainittava myös maksuttomaan kahvitilaisuuteen  osallistuminen.
Ilmoittautumiset ja kyselyt: toimisto@kaakkois-suomenviestikilta.fi
Juhlapäivällinen (27,00 euroa, ei sisällä alkoholijuomia) maksetaan 28.2.2018 mennessä tilille FI16 5271 0420 3182 15. Viitetieto: Viesti 100 vuotta ja maksajan nimi.
Juhlapäivälliselle osallistuvien tulee ilmoittaa mahdolliset ruoka-aineallergiat.

____________________________________________

___________________________________________________________________________________

KOKO VUODEN 2018 toimintakalenteri

Tammikuu               ---                            

Helmikuu

25.02.2018               Sunnuntai. klo 13:00  Museo Militaria. Uusitun salaushuoneen avajaiset. Klo 14.00 esitelmä: Viestitoimintaa 100 v. Seppo Uro

Maaliskuu              

5.3                            Maanatai klo 15.30 alkaen Viestikiltojen Liitto RY kevätkokous. Tempo talo                                               Mikonkatu 23, Mikkeli, kutsu nettisivuilla.

5.3.                           Viestiaselaji 100 v valtakunnallinen juhla Tempo talo, Mikonkatu 23, Mikkeli

5.3                            Maanantai Viestimuistomerkki 50v. (istuinkivi). Seppeleenlasku klo 12.00 Riihimäki

13.3                          Maanantai Talvisodan päättymisen muistopäivä.  (Seuraa Kerhopalstaa ja                                                 nettisivujamme)

26.3.                         maanantai klo 18.00 Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n kevätkokous paikka: Riihimäen                                     Upseerikerho

Huhtikuu

12.4                          Torstai, Perinnehuonetalkoot, Riihimäen varuskunta, ilmoittautumiset Pekka                                                    Wallestjernalle, wallenstjerna@hotmail.fi

21.4                          SOTILASRADIOPÄIVÄ 2018 lauantai 21.4.2018 klo 10.00 – 14.00 Kouvola-talo,                                           Varuskuntakatu 11, Kouvola

27.4.                         Kansallinen Veteraanipäivä 27.4. Tarkentuu myöhemmin                                                                     

 

Toukokuu              

14.5                          Maanatai klo 13.00. Kuukausiesitelmä "kansalaisen kyberturvallisuus” Riihimäen                                       upseerikerho.         

17.5                          torstaivierailu autokillan kanssa: LINKER Oy Suomalainen sähköbussitehdas,                                               Villähde, Lahti. Yhteiskuljetus lähtö klo 13.00

Kesäkuu

4.6.                           Puolustusvoimien lippujuhlapäivä                                                                                                                                             

Heinäkuu                ---

Elokuu

4-5.8.                   Viestimiespäivät Paikka Lapualla. Tarkemmat tiedot Nettisivuillamme, kun                                                    ajankohtainen

Syyskuu

1-31.9                      Museo Militarian Pop-Up viestimuseo Riihimäen kouluilla.  Vanha kauppaoppilaitos

24.9                          esitelmä ja teemanäyttely, sodanaikainen viestitoiminta Rukajärvellä, Museo Militaria

Lokakuu

1-31.10                    Viestikiltojen liiton kotiratakilpailut (järj. Juhani Hakkarainen p.040 595 3709)

Marraskuu

26.11.                       27.11.maanantai klo 18.00 Etelä-Hämeen Viestikilta Ry SYYSKOKOUS paikka:                                          Riihimäen Upseerikerho.

Joulukuu                 6.12.                         itsenäisyyspäivän paraati 

_____________________________________________________________________________________

VIESTIMIEHIÄ TARVITAAN MUSEON PUUHAHONEEN LUONTIIN 

Pekka Wallenstjerna  on tavannut Militarian johtajaa Viestijoukot 100 vuotta merkeissä.

Esillä oli mm viestimiesten puuhahuone yleisölle, jossa pääsisi opastettuna/ osin ohjeistettuna käyttämään perusviestivälineitä.

 Ehdotetaan siis työryhmän perustamista miettimään sopivia tehtävärasteja, sekä myöskin erikseen suunniteltavina aikoina myös opastamaan laitteiden käytössä. Sopiva ryhmä olisi kooltaan 6-7 henkilöä. Työryhmään osallistumaan kiinnostuneiden nimiä odottaisin 1.1.2018 mennessä sähköpostiini. wallenstjerna@hotmail.fi 

Kiinnostuneiden kanssa olisi tarkoitus aloittaa työt orientoitumismatkalla Militariaan 10.1., tai 13.1., tai 19.1. Sitä ennen Pekka haluaa keskustella, vaikkapa sähköpostitse, kiinnostuneiden kanssa tarkemmin ideoista. Tämä puuhahuoneen kalusto olisi myös käytännössä sitä Riihimäen koluihin rakennettavaa pop-up- museokalustoa.

KAIKKI HALUKKAAT OTETAAN MUKAAn

 

Marraskuussa:
Talkoot Museo Militariassa torstaina 23.11.2017 klo 10.00  Kaikki Etelä-Hämeen Viestikiltalaiset mukaan.  
Samana päivänä esitelmä: Viestisotaa Rukajärvellä klo 14.00. Paikka Museo Militaria, Vanhankaupungin katu 19, Hämeenlinna.

Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 25.11.2017 klo 12.00 alkaen Riihimäen upseerikerholla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan liiton sihteerille 21.11.2017 mennessä (kahvi/kokous/lounas).

Sihteerin yhteystiedot ovat: Carl-Magnus Gripenwaldt, Vanha Turuntie 18, 10420 Pohjankuru, Puh. 0400-202091. Sähköposti: cm.gripenwaldt@gmail.com

Ohjelma: 12:00 Kahvitarjoilu 12:30 Esitelmä "Arjen ratkaisujen käyttö osana paikallispuolustuksen johtamisjärjestelmää" Jaakko Latikka, Puolustusvoimien tutkimuslaitos 13:30 VKL vuosikokous 15:00 Päivällinen

Sihteerin yhteystiedot ovat: Carl-Magnus Gripenwaldt, Vanha Turuntie 18, 10420 Pohjankuru, Puh. 0400-202091. Sähköposti: cm.gripenwaldt@gmail.com
Tervetuloa syyskokoukseen!
Viestikiltojen Liitto Ry. Puheenjohtaja (merk.) Jukka-Pekka Virtanen
 
Etelä-Hämeen Viestikilta Ry SYYSKOKOUS:
 aika maanantaina 27.11.2017klo 18.00
  paikka: Riihimäen Upseerikerho.
Kahvitarjoilu ja esitelmä
Lokakuussa:

Viestikiltojen  kotiratakilpailu ilma-aseilla suoritetaan torstaina lokakuun 19 päivänä.(19.10.2017) klo 18-20 ja tiistaina lokakuun 24  (24.10.2017) klo 18-20 

Paikka HAMK Riihimäki ( Ent. Teku) kellari ampumarata.

Käynti rakennuksen eteläpäästä (kulku kellariin ovikelloa soittamalla). Paikalla EHVK:n ampumavastaava Juhani  Hakkarainen p.040 595 3709   . 

                             Lajit:                             -ilmakivääri 20 ls

                                                                 -ilmapistooli 20 ls

Kaikki ampuvat yleisessä sarjassa.

Osanottomaksu 0 € KAIKKI MUKAAN!

SYYSKUUSSA
 
Paikallispuolustuksen Johtaminen Seminaari! 

PAIKALLISPUOLUSTUKSEN JOHTAMINEN -SEMINAARI 23.9.2017Viestikiltojen liitto järjestää A.R. Saarmaan syntymäpäivänä 23.9.2017 yhteistoiminnassa Viestiupseeriyhdistyksen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja puolustusvoimien kanssa paikallispuolustuksen johtamista käsittelevän valtakunnallisen seminaarin.


Seminaarin keskuspaikkana on Riihimäki. Seminaarissa hyödynnetään puolustusvoimien videoneuvottelujärjestelmää, jolloin siihen voi osallistua valituista puolustusvoimien toimipisteistä ympäri Suomen.

Seminaarin tavoite on kuvata paikallispuolustuksen kehitysnäkymiä, johtamisen ja viestitoiminnan haasteita sekä keskustella johtamisjärjestelmä- ja viestialan vapaaehtoisen maanpuolustustyön roolista paikallispuolustuksen kehittämisessä.


Seminaari on tarkoitettu viesti- ja johtamisjärjestelmäalan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen ja MPK:n jäsenjärjestöjen jäsenille. Seminaari on osallistujille maksuton.


Seminaaripäivän ohjelma 23.9.2017
1) Viestiupseeriyhdistyksen vuosikokous (Riihimäki, Viestikoulun luokkarakennus)
 Klo 10.00 - 11.00 Kahvi ja suolapala
 Klo 11.00 - 12.30 VUY:n vuosikokous
2) Paikallispuolustuksen johtaminen -seminaari (Riihimäki ja alueelliset toimipisteet)
 Klo 12.30 - 12.50 Ilmoittautuminen seminaariin
 Klo 13.00 - 16.30 Seminaari
3) Päivällinen (Riihimäen Upseerikerho)
 Klo 17.00 - 19.00 Päivällinen
Seminaarin ohjelma 23.9.2017 klo 13.00 - 16.30
Klo 13.00 - 13.05 Tilaisuuden avaus VKL:n pj
1. Osa: Paikallispuolustuksen kehitysnäkymät ja vaatimukset johtamiselle
Klo 13.05 - 13.15 Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäalan johdon tervehdys PVJOJÄPÄÄLL
Klo 13.15 - 13.45 Paikallispuolustus, sen kehitysnäkymät ja vaatimukset johtamiselle Maavoimat
Klo 13.45 - 14.30 Paikallispataljoonan johtaminen ja viestitoiminta Maavoimat
Klo 14.30 - 14.45 Kahvi
2. Osa: Paikallispuolustuksen viestijoukkojen koulutus ja vapaaehtoiskentän tehtävät
14.45 - 15.15 Paikallispataljoonan viestijoukkojen koulutus Maavoimat
15.15 - 15.45 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rooli ja tavoitteet paikallispuolustuksen koulutuskentässä MPK
15.45 - 16.15 Vapaaehtoiset viestikouluttajina (esimerkki) VKL
16.15 - 16.30 Seminaarin päättäminen VTARK
Seminaaripaikkakunnat
Seminaari toimeenpannaan seuraavilla paikkakunnilla (Osoite ja joukko-osasto):
 Helsinki Kadettikouluntie 7, Santahamina Maanpuolustuskorkeakoulu
Riihimäki Riihimäen varuskunta Maasotakoulu (VIESTIK)
 Tampere Hautalankatu 19 B 2. Verkko-osasto/PVJJK
 Turku Rykmentintie 25 1. Verkko-osasto/PVJJK
 Kouvola Paraatikenttä 1 3. Verkko-osasto/PVJJK
 Mikkeli Karkialampi 3. Verkko-osasto/PVJJK
 Vaasa Wolffintie 35 Pohjanmaan ALTSTO
 Joensuu Torikatu 36 B Pohjois-Karjalan ALTSTO
 Oulu Hiukanreitti 40, Hiukkavaara Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ALTSO
 Kajaani Prikaatintie 97 Kainuun prikaati
 Sodankylä Kasarmintie 94 Jääkäriprikaati
 Säkylä Porilaistie 1 Porin prikaati
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset seminaariin 31.8.2017 mennessä Viestikiltojen liiton sihteerille Carl-Magnus Gripenwaldtille sähköpostitse: cm.gripenwaldt@gmail.com.

Seuraavat tiedot pyydetään ilmoittamaan: Nimi, syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), järjestö/yhdistys ja paikkakunta, jossa seminaariin osallistuu

ELOKUUSSA


Valtakunnalliset Viestimiespäivät 12. – 13.08. 2017 Vekaranjärvellä

Tervetuloa viettämään Valtakunnallisia Viestimiespäiviä 12.- 13. elokuuta 2017 Vekaranjärvelle.


Viestimiespäiviä isännöi Karjalan Prikaati, Itä-Suomen Viestipataljoona ja
tapahtuman suojelijana on Itä-Suomen Viestipataljoonan komentaja,
everstiluutnantti Jari Seppälä. Järjestelyistä huolehtivat Kymen Viestikilta
ja Viestiupseeriyhdistys. Tapahtuma on yhteinen ja avoin kaikille toimijoille
viestiaselajin vapaaehtoisessa ja ammatillisessa kentässä.

Kymen Viestikilta R
Puheenjohtaja Jukka Puurula


1. Ohjelma

Lauantai 12.08. 2017
Klo Tapahtuma Paikka
10.00 alkaen Ilmoittautuminen ja majoittuminen ISVP- majoitusyksikkö
11.00- Avajaiset Viipurisali (esikuntarakennuksessa)
11.30 Karjan Prikaatin ja varuskunnan esittely Viipurisali (esikuntarakennuksessa)
12.00 Lounas Varuskuntaravintola Linna
13.00 ISVP.n esittely ISVP auditorio
14.00 -16.00 Rastirata ja kahvittelu varuskunta-alue / sotilaskoti
16.00 -18.30 Sauna ja valmistautuminen illanviettoon Pahkajärvi (bussikuljetus)
19.00 - Päivällinen, illanvietto ja palkintojen jako Viipurisali (esikuntarakennuksessa)
Sunnuntai 13.08. 2017
08.00 Herätys
08.30 - Aamiainen Varuskuntaravintola Linna
10.00 Siirtyminen Kouvolaan
11.15 - Kasarmialueella opastettu kierros Kouvola kasarminmäki
12.30 - Sotilasradio- ja putkiradiomuseokierros Kouvola Museot
14.00 Kesäpäivien päättäminen Museoalueella
Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.


2. Ennakkoilmoittautuminen


Viestimiespäivien osallistujilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen 14.7.2017
mennessä. Mainitkaa Ilmoittautumisen yhteydessä myös erityisruokavalion
tarpeesta, mahdollisesta liikuntaesteestä tai -rajoitteesta sekä majoituksen
tarpeesta jo perjantaina11.08.2017. Ilmoittautumisen voi tehdä postitse,
sähköpostitse tai puhelimitse ja se on sitova. Ilmoittakaa sukunimi, etunimet ja
syntymäaika jokaisesta osallistujasta. Ilmoittautumiset Kymen Viestikillalle:


Jukka Puurula
Lumikkotie 9
45150 Kouvola
Puhelin: +358 400 833171
Sähköposti: jukka.puurula@pp.inet.fi

3. Osallistumismaksu
Viestimiespäivien osallistumismaksu on 45,- € ja se maksetaan 14.7.2017
mennessä, jonka jälkeen ilmoittautuneille osallistumismaksu on 55,- €.
Osallistumismaksu maksetaan tilille Kymen Viestikilta Ry, FI05 4924 0010
4999 40. Lisätiedot -kenttään merkitään osallistujien nimet. Osallistujat saavat
saapuessaan kesäpäivätiedotteen ja tunnisteen. Osallistumismaksu sisältää
majoituksen, vuodevaatteet, saunan, ruokailut, kahvitarjoilut sekä ohjelman.
4. Majoittuminen
Majoittuminen tapahtuu ISVP:n kasarmin tuvissa, (sis.vuodevaatteet oma
pyyhe mukaan.) Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus majoittua illalla 11.08.
alkaen. Tällöin on tarjolla majoitus, iltapala ja 12.08. aamiainen. Mainitkaa
tarpeesta ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
5. Ruokailut
Osallistumismaksu sisältää lauantain 12.08. lounaan, iltapäiväkahvin ja illallisen
sekä sunnuntain 13.08. aamiaisen ja päättäjäiskahvit.. Osallistujia pyydetään
ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan erityisruokavalion tarpeesta.
6. Liikenneyhteydet
Vekaranjärvelle pääsee suoraan vain omalla autolla (Kts. kohta 8), Karjalan
Prikaatin katuosoite on Varuskuntatie 230 46140 Vekaranjärvi . Tieltä 369 on
järjestetty opastus. Kouvolaan pääsee myös hyvin junalla ja busseilla, mutta
jatkokyydistä Vekaralle kannatta otta yhteyttä Kymen Viestikiltalaisiin tai muihin
tahoihin ” kimppakyyti vekaralle ja takaisin ”
7. Tiedustelut
Viestimiespäiviä koskeviin kyselyihin vastaavat:
1. Jukka Puurula, +358 400 833171, jukka.puurula@pp.inet.fi
2. Juuso Oinasmaa +358 45 8762024, juuso.oinasmaa@gmail.com


.4. Ajo-ohjeet,

Kotkan ja Kouvolan suunnasta tulevat ajavat tietä (VT15) Mikkelin suuntaa n.25
km ja kääntyvät tielle 3691, tienviita Varuskunta 12
Mikkelin suunnasta tulevat (VT15) kääntyvät Tuohikotista tielle 369
tienviitta Varuskunta 8.
Jyväskylän suunnasta ajavat tietä (46) Kouvolan suuntaan ja kääntyvät Jaalan
ohitettuaan tielle (369) Tuohikotin suuntaan. Kääpälässä kääntyvät tienviitan
Varuskunta suuntaan.
Pysäköinti Prikaatin esikunnan parkkialueella.
Navigointilaitteita ja karttasovellusten reittihakuja varten asetetaan osoitteeksi
Varuskuntatie 230 46140 Kouvola.
               

KESÄKUUSSA
                                    
4.6. valtakunnallinen paraati Helsingissä!
Lisää tietoa osoitteesta:

27.6

Talkoot (Maanpuoulustuspäivä ”Nuku Rauhassa” Suomi 100). Hattulan Parola, Tarvitaan talkooväkeä.

Ilmottautumset Pekka Wallenstjerna.wallenstjerna@hotmail.fi tai puhelin 040 6861333

28.6           

 Keskiviikko Maapuolustuspäivä Nuku rauhassa  Hattulan Parola.  Avoin kaikille henkilöille ja jäsenille.

https://www.nukurauhassa.fi/tapahtumat/hattulan-nuku-rauhassa-tapahtuma 

Manataina15.5     klo 13.00  kuukausiesitelmä: Kansalaisen kyberturvallisuus
Esitelmän pitää Pekka Wallenstjerna
Paikka: Riihimäen upseerikerho Huom ennen esitelmää on mahdollisuus omakustaineiseen lounaspuffesseen. Tervetuloa 

Viestikiltojen liitto ry kutsuu jäsenyhdistyksienjäseniä alla olevaan tilaisuuteen!

SOTILASRADIOPÄIVÄ 2017
Lauantaina 22.4.2017 klo 10.00 – 14.00 Kouvola-talo
Varuskuntakatu 11, Kouvola

Esitelmät:
1. Lauri Lehtonen: Ilmavoimien radiotiedustelu
2. Martti Susitaival: Viestisotaa Rukajärvellä
3. Sakari Viinikainen: Pohjois-Kymenlaakson suojeluskunnat sisällissodassa

Esitelmien jälkeen tutustuminen Kouvolan Sotilasradiomuseon näyttelyyn.  Sisältyy osallistumismaksuun. Osallistumismaksu 10 € (vain käteismaksu ovella) sisältää väliajan kahvin/teen ja leivän.

Ilmoittautuminen sähköpostilla museo ät putkiradiomuseo.fi tai puhelimeen (mieluimmin viestinä) 040 540 3317. Ilmoittautuminen tarvitaan tarjoilua varten.

Terveisin
Kouvolan Sotilasradiomuseo
Kymen Viestikilta ry

Yhdistyksen kevätkokous maanantaina 27.3.2017 klo 18.00 Riihimäen Upseerikerho.
Nornaalit kevätkokousasiat!

 Sääntömääräisen kevätkokouksen asialista: 

1.  Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus. 

4.  Esityslistan hyväksyminen tämän kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Esitetään killan tilinpäätös, tase ja toimintakertomus, sekä toiminnantarkastajan lausunto. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille           tilivelvollisille.

7.  Muut kokouskutsussa esitetyt asiat.            

8. Kokouksen päättäminen. 

HUOM LISÄTTY  ohjelmaan (TARKENNETTU ) 25.4. klo 8.30 Perinnehuonetalkoot katso alla:

  Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n tapahtumakalenteri 2017 Julkaistu!

Viestikilta toimii myös yhdessä paikallisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa: Tykistökilta, Tutkamieskilta, Riihimäen Reserviupseerit, Riihimäen Reserviläiset sekä uusi yhdistys ELSO –kilta.

PVM             Tapahtuma                                                                      yhteistilaisuus

Tammikuu

                        -

Helmikuu

18.2.2017               Kolutustilaisuus MPK Ry Kansalaisen kyberturvalisuus                                                                                  Paikka Militaria Museo, ilmoittautuminen MPK sivut  viim 8.2.                                                                     (Maksullinen)                

25.2.2017               lauantai klo 10 -13  IX Kenraalin hiihto Hatlamminsuon                                                                             latu (Kiskon  hiihtomaja) Säävaraus                               

Maaliskuu                        

4.3          

Arvoisat kiltasisaret ja –veljet!

Viestikiltojen liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 4.3.2017 klo 10:00 Lahden radio- ja tv-museossa. Käyntiosoite on Radiomäenkatu 37, 15100 LAHTI. Kokoukseen osallistujille on tarjolla lounas klo 12:00 alkaen radio- ja tv-museossa. Kiltojen edustajia pyydetään ilmoittamaan liiton sihteerille osallistumisestaan kokoukseen ja ruokailuun 1.3.2017 mennessä.

Ohjelma:
Klo 10:00 VKL kevätkokous, Vanha radioasema

Klo 12:00 Lounas, Vanha radioasema
Klo 13:00 Päijät-Hämeen Viestikilta Ry:n perustava kokous eri ohjelman mukaan Radio- ja tv-museon auditoriossa

Klo 17:00 mennessä tilaisuudet päättyvät


Sihteerin yhteystiedot ovat:
Carl-Magnus Gripenwaldt
Vanha Turuntie 18
10420 Pohjankuru
Puh. 0400-202091
Sähköposti: cm.gripenwaldt@gmail.com

Tervetuloa Lahteen!

5.3.               sunnuntai Viestiaselajin vuosipäivä (ohjelma tarkentuu seuraa                                                                kerhopalstaa)

13.3              Maanatai Talvisodan päättymisen muistopäivä.   (Seuraa                                                                        Kerhopalstaa)

27.3.            maanantai klo 18.00 Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n kevätkokous                                                              paikka: Riihimäen Upseerikerho

Huhtikuu

27.4.             Kansallinen Veteraanipäivä  27.4  Lahdessa. suurhalliin                                                                            odotetaan 3000 henkilöä koko suomesta.

                     Riihimäeltä 2 linja-autoa varattu Kaupunki maksaa kyydin.

                     ilmoittautuminen Matti Taponeselle 050 - 5211 914,

                      matti.taponen@hotmail.fi 

25.4..2017                      TALKOOT perinnehuone Viestikoulu  

Kokoontuminen tapahtuu Riihimäellä Sotilaskodissa 8.30. Työpäiväksi varataan aikaa aina klo 1600 saakka varmuuden vuoksi. Viestikoulu on luvannut tarjota talkoolaisille työkalut ja lounaan. Työmiehiä tarvittaisiin 4-5 henkeä. Työmaa on Viestiaselajin perinnehuone Luokkarakennuksen aulassa. Pekka Wallenstjernamtulee paikalle Sotilaskotiin klo 8.30, jossa tapaaminen.

 

  varapäivä 27.4          Tämä on varapäivä Perinnehuone Talkoille jos talkoot eivät tule valmiiksi 25.4   

Toukokuu 

15.5                            klo 13.00  kuukausiesitelmä  "kansalaisen kyberturvallisuus”                                          Riihimäen upseerikerho

                       

Kesäkuu

4.6.                                  Puolustusvoimien lippujuhlapäivä                                                                                                                

XX.6              Kotiuttamistilaisuus Riihimäen varuskunta

27.6              Talkoot (Maanpuoulustuspäivä ”Nuku Rauhassa” Suomi 100). Hattulan                       Parola, Tarvitaan talkooväkeä.

28.6              28.6. Keskiviikko Maapuolustuspäivä Nuku rauhassa  Hatulan Parola.  Avoin kaikille henkilöille ja jäsenille.

Heinäkuu 

-

Elokuu

12-13.8.     Viestimiespäivät Paikka avoin,  ohjelma tarkentuu? Tiedot Nettisivuilla

Syyskuu

23.9             ev. A.R. Saarmaan päivä ( Hattula - Riihimäen Varuskunta / museo                              militaria)

Lokakuu

1-31.10      Viestikiltojen liiton kotiratakilpailut (järj. Juhani Hakkarainen                                   p.040 595 3709 )

 

Marraskuu

27.11.         27.11.maanantai klo 18.00  Etelä-Hämeen Viestikilta Ry SYYSKOKOUS                   paikka: Riihimäen Upseerikerho.

Joulukuu

6.12.            itsenäisyyspäivän paraati 

_____________________________________________________________

ETELÄ-HÄMEEN VIESTIKILTA RY tiedottaa:

SYYSKOKOUS  MAANATAINA 21.11.2016 klo 18.00 alkaen

Paikka Vaihtunut: Riihimäen varuskunnan upseerikerho (rakennus 40)

 Sääntömääräisen syyskokouksen asialista:


  
1.  Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus.
 
4.  Esityslistan hyväksyminen tämän kokouksen työjärjestykseksi.
 
5. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma- ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus     vuodelle 2017. 

6. Esitetään ja Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

7.  Esitetään ja valitaan toiminnan tarkastaja ja hänelle varahenkilö. 

8. Päätetään kokouskutsujen julkaisutapa sääntöjen asettamissa rajoissa

       (- ilmoitus, kirje tai sähköposti viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta.)                

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

10. Kokouksen päättäminen.

  kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu

 Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n hallitus  

Esitelmä Pekka Wallenstjerna

 

 

Isänpäivän konsertti Militaria Museolla 13.11.2016 klo 16.00
osoite Vanhankaupungin katu 19, Hämeenlinna. Tarkemmat tiedot linkin takaa

VIESTIKILTOJEN XXV KOTIRATAKILPAILU ILMA-ASEILLA

 

Viestikiltojen kotiratakilpailu ilma-aseilla suoritetaan torstaina lokakuun 20 päivänä.(20.10.2016) klo 18-20 ja tiistaina lokakuun 25  (25.10.2016) klo 18-20 

Paikka HAMK Riihimäki ( Ent. Teku) kellari ampumarata. Käynti rakennuksen etelä päästä (kulku kellariin ovikelloa soittamalla). Paikalla EVHK:n ampumavastaava Juhani  Hakkarainen. 

Kilpailun voi suorittaa oman killan johtamana tai yksittäin, kun vaan sääntöjä noudatetaan.

                             Lajit:                   -ilmakivääri 20 ls

                                                          -ilmapistooli 20ls

Kaikki ampuvat yleisessä sarjassa.

Osanottomaksu 0 €

Kiltojen väliseenjoukkuekilpailuun lasketaan kolme parasta tulosta molemmista lajeista.

Muilta osin ammunta suoritetaan SAL:n sääntöjen mukaan ja ammunnan tuomarikortin omaavan henkilön tulee valvoa sääntöjen noudattaminen, tulkita taulut ja tarkastaa tulos sekä varmentaa nimellään
Etelä-Hämeen Viestikilta ry.
___________________________________________________________________
HUOM HUOM:  27.10. 2016 klo 18.00 mahdollsuus osallistua vierailulle DC 6 Lentosimulaatorille. 
kokoontuminen Hyrian parkkipaikka klo 18.00
Huom! voi mennä myös suoraan Janakkalaan osoiteeseen Korpilantie 8 klo 18.30 PAikka On Pekka Kauppi ja Siellä simulaattori on täydessä valmiudessa.
järjestäjä Autokilta ry. Lisätietoja Matti Taponen p. 050 521 1914.
__________________________________________________________________
Esitelmätilaisuus Museo Militaria  Hämeenlinna 18.8. klo 14.00-16.00  stella polaris ja enigma.

Tohtori Reino Ahtokari ja insinööri Magnus Wiklund pitävät esitelmän aiheesta suomalainen radiotiedustelu sotien aikana,stella polaris ja salauslaite enigma. Tilaisuuteen vapaa pääsy ja se järjestetään museon pohjolasalissa.

 MYÖS VIESTIKILTALAISET OVAT KUTSUTTUJA! TERVETULOA!

__________________________________________________________________
Vuoden 2016 viestimiespäivät pidetty Tuusulassa. Alla kuvia tilaisuudesta.

 DSCN5231.JPG

 DSCN5222.JPG

 

 

DSCN52022.JPG
Valtakunnalliset
Viestimiespäivät 6.- 7.8.2016 Tuusulassa
Meillä on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi viettämään kanssamme Valtakunnallisia Viestimiespäiviä 6.- 7. elokuuta 2016 Tuusulanjärven maisemiin. Uudenmaan Viestikilta ry.


VIESTIMIESPÄIVIEN 2016 TIEDOTE

1. Ohjelma

Lauantai 6.8.2016
Klo
10.00 alkaen Ilmoittautuminen ja majoittuminen, päärakennus
11.00 Viestimiespäivien avajaiset, Taistelukoulun alueen ja joukkojen esittely, Tapahtuman järjestelyt, auditorio
12.00 Lounas, Lottamuseo
13:00- 17.00 Leikkimielinen rastiratakilpailu Taistelukoulun ympäristössä. Ohessa maastokahvi Sotilaskotiautosta.
16.00- 19.00 Sauna ja valmistautuminen illanviettoon, Rantasaunat
19.00- Päivällinen, illanvietto ja palkintojen jako Upseerikerholla
Sunnuntai 7.8.2016
09:00 Herätys ja aamiainen, TaistK ruokala
10:00 TaistK perinnehuoneen esittely. 
12:00 Kesäpäivien päättäminen
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

2. Ennakkoilmoittautuminen

Viestimiespäivien osallistujilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen 15.7.2016 mennessä. Mainitkaa Ilmoittautumisen yhteydessä myös erityisruokavalion tarpeesta, mahdollisesta liikuntaesteestä tai -rajoitteesta sekä majoituksen tarpeesta jo perjantaina 5.8.2016. Ilmoittautumisen voi tehdä postitse, sähköpostitse tai puhelimitse ja se on sitova. Ilmoittakaa sukunimi, etunimet ja syntymäaika jokaisesta osallistujasta. Ilmoittautumiset Uudenmaan Viestikillalle:

Carl-Magnus Gripenwaldt
Vanha Turuntie 18
10420 Pohjankuru
Puhelin: 0400-202091
Sähköposti: cm.gripenwaldt@gmail.com

3. Osallistumismaksu

Viestimiespäivien osallistumismaksu on 40,- € ja se maksetaan 15.7.2016 mennessä, jonka jälkeen ilmoittautuneille osallistumismaksu on 45,- €. Osallistumismaksu maksetaan tilille Uudenmaan Viestikilta Ry, FI24 5722 9020 1566 98. Lisätiedot -kenttään merkitään osallistujien nimet. Osallistujat saavat saapuessaan kesäpäivätiedotteen ja tunnisteen. Osallistumismaksu sisältää majoituksen, vuodevaatteet, saunan, ruokailut, kahvitarjoilut sekä ohjelman. Illanvieton alkoholijuomat eivät sisälly hintaan.

4. Majoittuminen

Majoittuminen tapahtuu Taistelukoulun kurssimajoituksessa (huonemajoitus sis. vuodevaatteet, oma pyyhe mukaan). Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus majoittua Taistelukoululla illalla 5.8. alkaen. Tällöin on tarjolla ainoastaan majoitus. Majoituksen yhteydessä on yhteiskeittiö, jossa perjantai-illan ja lauantaiaamun ateriat voi valmistaa ja säilyttää. Mainitkaa tarpeesta ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

5. Ruokailut

Osallistumismaksu sisältää lauantain 6.8. lounaan, iltapäiväkahvin ja illallisen sekä sunnuntain 7.8. aamiaisen. Osallistujia pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan erityisruokavalion tarpeesta.

6. Liikenneyhteydet

Tuusulaan pääsee suoraan omalla autolla (Kts. kohta 8), linja-autolla ja junalla. Taistelukoulun katuosite on Rantatie 66, 04310 Tuusula. Tieltä 145 on järjestetty opastus. Lisätietoja julkisista kulkuyhteyksistä:
http://www.vr.fi
http://www.matkahuolto.info/lippu/fi/connectionsearch

7. Tiedustelut

Viestimiespäiviä koskeviin kyselyihin vastaavat:
1. Carl-Magnus Gripenwaldt, 0400 -200 204, cm.gripenwaldt@gmail.com
2. Pekka Kastemaa, 044 -330 5000, pekka.kastemaa@pp.inet.fi
8. Kartat ja ajo-ohjeet

Kotkan ja Kouvolan suunnasta (E18) tulevat ajavat tietä Kehä III (E18) Tuusulantielle (KT45) ja Tuusulassa tielle 145, jolta on opastus.
Lahden suunnasta (E75/VT4) tulevat kääntyvät Keravalla tielle 148 ja ajavat edelleen Tuusulan, josta kääntyvät tielle 145, jolta on opastus.
Tampereen suunnasta (E12/VT3) tulevat ajavat Hyvinkäältä kantatietä 45 Tuusulan suuntaan ja Tuusulassa tielle 145, jolta on opastus.
Hangon (KT51), Turun ja Porin (E18/VT1 ja 2) suunnasta tulevat ajavat tietä Kehä III (E18) Tuusulantielle (KT45) ja Tuusulassa tielle 145, jolta on opastus.
Navigointilaitteita ja karttasovellusten reittihakuja varten asetetaan osoitteeksi Rantatie 66, 04310 Tuusula.Uudenmaan Viestikilta Ry
Puheenjohtaja  Carl-Magnus Gripenwaldt

Riihimäen Seudun Maanpuolustusnaiset ry järjestää yhteistyössä HYRIAn kanssa Luentotilaisuuden tiistaina 24.5 klo 17.30 alkaen 

AIHE: Kyberturvallisuus 

Esittäjä: Viestikoulun johtaja evl. Jaakko Karsikas

PAIKKA: Hyria Riihimäki 

Tilaisuus on ilmainen ja avoin.

Kahvitatjoilun vuoksi ilmoittautumiset 20.5. mennessä https://www.lyyti.in/Kyberturvallisuusilta linkin kautta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Etelä-Hämeen Viestikilta järjestää esitelmätilaisuuden  torstaina 28.4.2016 klo 13.00-17.00

MUSEO MILITARIAN tiloissa Hämeenlinnassa.

        klo 13.00  kuukausiesitelmä   "KybersotaPekka Wallnstjerna

esitelmän jälkeen museokierros.

tilaisuuteen järjestetään kimppakuljetus. lähtö Riihimäen kirjaston edessä olevan  Tykkipatsaan juurelta n. klo 12.00.

Ilmoittatumiset Tauno Juuri p.050 564 5890

 _____________________________________________________________________________________

 

 Tulevat tapahtumat

SOTILASRADIOPÄIVÄ 2016
Lauantaina 23.4.2016 klo 10.00 - 14.00 Kouvola-talolla
Varuskuntakatu 11, Kouvola


Esitelmät: 1. FL, tutkija Matti Kosonen: Päämajan viestilotat jatkosodassa

2. Ye.ev. Perttu Peitsara: Sota-ajan ilmavalvonta

3. Op.neuvos Sakari Viinikainen: Desanttisotaa Kymenlaaksossa


Esitelmien jälkeen tutustuminen Kouvolan Sotilasradiomuseon uudistettuun näyttelyyn. Sisältyy osallistumismaksuun.
Osallistumismaksu 10 € (vain käteismaksu ovella) sisältää väliajan kahvin/teen ja leivän.
Ilmoittautuminen sähköpostilla museo@putkiradiomuseo.fi tai puhelimeen (mieluimmin viestinä) 040 540 3317
Ilmoittautuminen tarvitaan tarjoilun mitoitusta varten.
Terveisin
Kouvolan Putkiradiomuseosäätiön Sotilasradiomuseo
Kymen Viestikilta ry

 

 

Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n tapahtumakalenteri 2016

Viestikilta toimii myös yhdessä paikallisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa: Tykistökilta, Tutkamieskilta, Riihimäen Reserviupseerit, Riihimäen Reserviläiset sekä uusi yhdistys ELSO –kilta.

PVM                                                          Tapahtuma                                                    yhteistilaisuus

Tammikuu

xx.1.2016      VKL puheenjohtajan Jukka-Pekka Virtanen vierailu/esitelmä. Riihimäen upseerikerho? 

Helmikuu

8.2.2016        Arkiston siivoustalkoot toimiupseerikerhon kiinteistö II- kerros varasto.               

27.2.              lauantai klo 10 -13  VIII Kenraalin hiihto Hatlamminsuon latu (Kiskon  hiihtomaja                    X

Maaliskuu   

5.3.                lauantai         Viestiaselajin vuosipäivä (ohjelma tarkentuu seuraa kerhopalstaa)

13.3               Sunnuntai Talvisodan päättymisen muistopäivä.   X

14.3.              maanantai klo 18.00 Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n kevätkokous sotilaskoti

Huhtikuu

27.4.              Kansallinen Veteraanipäivä  tarkemmat tiedot seuratoiminta palsta                                     X

Toukokuu

                       

XX.5               Esitelmä ja museokierros Militaria museo  (Pekka W. ja /tai Seppo uro)

                      yhteiskuljetus ?? Matti                                                                                              X

Kesäkuu

4.6.                Puolustusvoimien lippujuhlapäivä                                                                             X

 

XX.6               Kotiuttamistilaisuus Riihimäen varuskunta.

 

 

 

 

PVM                                    Tapahtuma                                                                    yhteistilaisuus

Heinäkuu

                      __

Elokuu

6-7.8          Viestimiespäivät  / Tuusula  Taistelukoulu /   järj. Uudenmaan viestikilta ry.

Syyskuu

23.9               ev. A.R. Saarmaan päivä ( Hattula - Riihimäen Varuskunta / museo militaria)

Lokakuu

1-31.10          Viestikiltojen liiton kotiratakilpailut (järj. Juhani Hakkarainen p.040 595 3709 )

Marraskuu

21.11.            maanantai klo 18.00 Etelä-Hämeen Viestikilta Ry SYYSKOKOUS paikka: Riihimäen Sotilaskodin yläkerta.

Joulukuu

6.12.              itsenäisyyspäivän paraati

 

 

Retkivastaava: Matti Taponen  050-5211914 matti.taponen@hotmail.fi  (Retki -ilmoittautumiset ennkkoon)

Etelä-Hämeen Viestikilta ry:n internet sivut: www.viestikiltariihimaki.julkaisee.fi